De mediator als onafhankelijke, objectieve bemiddelaar

Veel mensen vinden het lastig om te praten over de dood en over wat zij aan wie willen nalaten. Vaak gebeurt dit dus niet en laat iemand een testament achter zonder dat duidelijk wordt wat zijn of haar bedoelingen waren. Dan is de kans groot dat er ruzie over de erfenis ontstaat bij de achtergebleven familieleden. Wanneer alle erfgenamen zich willen inzetten het conflict in onderling overleg op te lossen, kan de notaris daarbij als bemiddelaar optreden.

De voordelen van mediation bij familieconflicten

  • Mediation is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.
  • Mediation brengt de communicatie weer op gang, zodat u als familie weer samen verder kunt.
  • Mediation helpt u bij het verwerken van alle emoties die een familieconflict met zich meebrengt. Zeker als het conflict is ontstaan na het overlijden van een dierbaar familielid.
  • Ervaring leert dat de samen gevonden oplossing beter 'houdbaar' is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.