vdln columns

Ik zie u al denken. Wat heeft de notaris met mijn auto te maken? Niets, maar de notaris kan u wel van dienst zijn op de "snelweg". De snelweg van juridische ontwikkelingen.

De moderne mens houdt van uitdaging, het verleggen van grenzen en nieuwigheden. De mondige mens haalt graag z'n gelijk. Nieuwe inzichten ontstaan. Rechtspraak (jurisprudentie) en nieuwe wetgeving zorgen voor verandering.

Weet u nog hoe gelukkig u was toen u ging trouwen?

Een feest met alles er op en er aan.

...gescheiden

En dan valt toch na jaren de droom in duigen. Daar hebt u zich niet op ingesteld. Boosheid en onmacht voeren de boventoon. Het is niet gemakkelijk om in de tombola van emoties die de scheiding teweegbrengt, hoofd en bijzaken te scheiden.

Tegenwoordig gaat het afwikkelen van een nalatenschap zonder executeur niet meer. De executeur wordt aangewezen in een testament. Is er een executeur dan mogen de erfgenamen niets doen zonder zijn medewerking.

Wij krijgen elke dag telefoontjes of mailberichtjes. Daar zijn wij natuurlijk blij mee, want dan weet u ons te vinden. Graag luisteren wij naar of lezen wij uw vragen. Gelukkig zijn er daarbij ook problemen die eenvoudig zijn op te lossen. Een daarvan - en dat gebeurt regelmatig - is dat iemand zijn testament niet meer kan vinden. Probleem? Nou nee, dat is het niet.

Johan en Nel zijn getrouwd en hebben twee minderjarige kinderen. Zij hebben met de zus van Nel een goede band en ook de opvattingen over de opvoeding van hun kinderen stemmen overeen. De opvoeding moet vooral een bijdrage leveren aan de zelfontplooiing van het kind. Johan en Nel vragen zich af of de zus van Nel de opvoeding van de kinderen kan overnemen als zijzelf zijn overleden.

"Kump det older kump de kolder."

Een medische mythe? Inderdaad, de leeftijd is niet de oorzaak van de gebreken. Ook tips om fit en gezond te blijven, ga ik u niet geven. Wel vertel ik u graag dat u iets vast kunt leggen voor het geval u door 'gebreken' wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam geraakt.

Kan ik met mijn oude langstlevende testament of zonder testament de toekomst in?

In het verleden werden veel langstlevende testamenten gemaakt. De kinderen werden (mede)erfgenaam en de langstlevende ouder werd bijvoorbeeld vruchtgebruiker van de nalatenschap. De langstlevende blijft dan afhankelijk van de kinderen.