vdln columns

Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

Johan en Nel zijn getrouwd en hebben twee minderjarige kinderen. Zij hebben met de zus van Nel een goede band en ook de opvattingen over de opvoeding van hun kinderen stemmen overeen. De opvoeding moet vooral een bijdrage leveren aan de zelfontplooiing van het kind. Johan en Nel vragen zich af of de zus van Nel de opvoeding van de kinderen kan overnemen als zijzelf zijn overleden.

Voor ouders met minderjarige kinderen is het belangrijk zich af te vragen wat er met de kinderen gaat gebeuren als zij er allebei niet meer zijn. Als de langstlevende ouder overlijdt (of beide ouders overlijden tegelijkertijd) dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament hebben vastgelegd wie hun kinderen moet verzorgen na hun dood.

Is er geen testament dan raadpleegt de rechter de families. Kan de rechter geen beslissing nemen, omdat er bijvoorbeeld meerdere geschikte voogden zijn of omdat er binnen de familie ruzie is ontstaan, dan vraagt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies.

Is er wel een testament waarin een voogd is aangewezen en de voogd aanvaardt de benoeming, dan wordt daarmee de gang naar de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming voorkomen.  

Johan en Nel kunnen bij testament de zus van Nel benoemen tot voogd, zodat vaststaat dat de kinderen naar haar toe gaan na hun overlijden.

(deze column is geplaatst in Veluweland in maart 2012)