vdln columns

De executeur in de sterren

Tegenwoordig gaat het afwikkelen van een nalatenschap zonder executeur niet meer. De executeur wordt aangewezen in een testament. Is er een executeur dan mogen de erfgenamen niets doen zonder zijn medewerking.

De executeur is de spin in het web. Hij moet op alle spullen passen en als alles goed is afgerond, legt hij rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. De executeur is, afhankelijk van het aantal "sterren" dat aan hem is verleend, zeer krachtig of minder krachtig. De meest krachtige executeur heeft drie sterren. Hij regelt de uitvaart, past op de spullen en is verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap. Wanneer bij de verdeling de liefde, het leed en de loyaliteit niet meer helder zijn, heeft deze executeur het laatste woord.

Daarnaast is de executeur een soort troefkaart. Is er een bijzondere situatie, dan mag de executeur dit voor u ter hand nemen, zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen.

Bijzondere situaties zijn: minderjarige kinderen die erven of iemand erft, maar kan zijn eigen belangen niet behartigen, maar ook wanneer er niet voldoende is om alle schulden te betalen.

De executeur kan aan het werk wanneer na uw overlijden door de notaris een verklaring van executele is opgesteld. Bij een verklaring van erfrecht heeft de notaris alle erfgenamen nodig, bij een verklaring van executele alleen de executeur. Deze akte kan vrij snel opgesteld worden. De executeur kan daarna direct aan het werk.

Wat is verstandig om te doen?

Laat bij de notaris nakijken of er in uw testament een executeur is opgenomen. Bij de meeste notariskantoren is de controle gratis. Staat er wel een executeur in, dan moet gekeken worden of de omschrijving van de taken (sterren) van de executeur nog voldoet. Ook heel belangrijk is: Is er wel een reserve-executeur? Of: Wilt u wellicht meerdere executeurs gezamenlijk aanwijzen, zodat zij samen door het wakend oog van de familie gaan?

Wij helpen u graag verder!

(deze column is geplaatst in Veluweland op 5 september 2012)