vdln columns

Uw notaris en de APK

Ik zie u al denken. Wat heeft de notaris met mijn auto te maken? Niets, maar de notaris kan u wel van dienst zijn op de "snelweg". De snelweg van juridische ontwikkelingen.

De moderne mens houdt van uitdaging, het verleggen van grenzen en nieuwigheden. De mondige mens haalt graag z'n gelijk. Nieuwe inzichten ontstaan. Rechtspraak (jurisprudentie) en nieuwe wetgeving zorgen voor verandering.

De notaris in de moderne wereld speelt een belangrijke rol op de geschetste snelweg. Hij verschaft rechtszekerheid. Voor die rechtszekerheid moeten documenten soms worden bijgesteld. Vroeger was dat wat anders. Wat eenmaal gemaakt werd door de notaris was klaar en goed. Geen twijfel over. Vroeger was er ook geen snelweg. Tegenwoordig wel. Ik geef u graag twee voorbeelden van pech op de snelweg.

Ten eerste: Stel u bent 60+, bezit een mooi huis met een flinke overwaarde en u heeft een beetje spaargeld. Daarbij heeft u een langstlevende testament dat al wat jaartjes oud is. Als u of uw partner overlijdt, blijft het huis in gebruik bij de langstlevende. De waarde van het huis valt in de erfenis. Kind en ouder hebben daarin hun erfdeel. Het kind krijgt feitelijk niks in handen, maar er wordt wel erfbelasting geheven over het erfdeel als het kindsdeel groter is dan € 20.000,00. De langstlevende ouder moet deze belasting betalen, maar die heeft daar het (spaar)geld niet voor. De ouder gaat vervolgens naar de bank voor een hypothecaire geldlening en heeft door het verouderde testament daarvoor de handtekening van het kind nodig. Daar had u niet op gerekend.

Ten tweede: Na uitspraken van de Hoge Raad over de Groningse en Zeeuwse huwelijksvoorwaarden - de ‘koude uitsluiting’, waarbij iedere vorm van gemeenschappelijk inkomen of vermogen is uitgesloten, bleek onrechtvaardig - bedacht men in Amsterdam een bepaling waardoor de niet verdienende echtgenoot toch vermogen spaart. Deze bepaling werd opgenomen in huwelijksvoorwaarden. Helaas werd de goed bedachte bepaling in de praktijk door de echtgenoten niet uitgevoerd. De echtgenoten die hun gelijk gingen halen, bleken daardoor evenveel aanspraak op de waarde van het totale vermogen te hebben. Dat was niet de bedoeling.

Bovenstaande pech kunt u voorkomen door de APK bij de notaris. Dan weet u zeker of uw notariële akten up-to-date zijn en kunt u gerust zijn over de juridische en fiscale gevolgen. U kunt bij ons uw eerder gemaakte akten kostenloos laten keuren. Het maakt daarbij niet uit indien deze akten door een andere notaris zijn opgesteld.