vdln mediation

Bemiddeling volgens een aantal stappen

Een mediationtraject bij echtscheiding verloopt bij Van der Laan volgens een aantal stappen.

  1. Informatie
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst
  4. Vervolggesprekken
  5. Convenant
  6. Echtscheiding

Alle gesprekken vinden plaats op neutraal terrein, het kantoor van de mediator. Zo zorgen we voor een besloten en veilige omgeving, waarin vertrouwelijkheid en geheimhouding voorop staan. Van der Laan maakt gebruik van de methode van Hoefnagels. Deze methode is erop gericht om mensen samen te laten scheiden, in goed overleg. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de emotionele, zakelijke en juridische aspecten van de scheiding in goede banen geleid worden. Samen op zoek naar wat de partijen écht belangrijk vinden. Hoefnagels was ervan overtuigd dat mensen dan zowel emotioneel als zakelijk beter uit een scheiding komen: de oplossingen zijn beter, het proces is minder pijnlijk en er zijn minder conflicten.

Stap 1: Informatie

Wij sturen u informatie over het mediationtraject, zoals een model van de mediationovereenkomst.

Stap 2: Intakegesprek

Tijdens dit eerste gesprek informeren wij u over de procedures en onze aanpak. Ook nemen we samen de mediationovereenkomst door.

Stap 3: Mediationovereenkomst

We maken afspraken over de manier waarop we tijdens de mediation met elkaar omgaan. Belangrijke afspraken zijn bijvoorbeeld dat alle partijen hun best doen om de mediation tot een goed einde te brengen, dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation vertrouwelijk is en dat deelname aan de mediation vrijwillig is en op ieder moment beëindigd kan worden.

Stap 4: Vervolggesprekken

Als alle partijen de mediationovereenkomst hebben ondertekend, gaan we aan de slag. Tijdens een aantal bijeenkomsten worden alle belangrijke onderwerpen besproken. Als u minderjarige kinderen heeft, dan worden zij vanaf de leeftijd van 6 jaar betrokken in de mediation. De mediator gaat dan met ze in gesprek en luistert ook naar hun verhaal. Hun tips kunnen u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Stap 5: Convenant

Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een notariële akte, het convenant. In dit convenant staan afspraken over de verdeling van bijvoorbeeld woning, goederen, vermogen, alimentatie en pensioenen. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, is een ouderschapsplan ook onderdeel van het convenant.

Stap 6: Echtscheiding

Het convenant wordt samen met het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Van der Laan werkt hiervoor samen met een advocaat die de stukken naar de rechtbank stuurt.

Meer informatie over de kosten van een mediationtraject