vdln mediation

Hoeveel tijd kost een gemiddelde mediation?

Mediation is over het algemeen een snelle manier om conflicten op te lossen. Een gemiddelde mediation kost 6 tot 10 uur, verdeeld over een aantal gesprekken van ongeveer 2 uur. Of uw situatie 'gemiddeld' is, hangt af van een aantal factoren: wel of geen kinderen, wel of geen alimentatie en zijn er bijzonderheden die de verdeling van het vermogen complex maken? Natuurlijk maakt het ook verschil hoe snel u het met elkaar eens kunt worden en hoe gemotiveerd u beiden bent om tot een goede oplossing te komen.

Wat kost een mediationtraject?

Hoeveel gesprekken er uiteindelijk nodig zijn voordat het convenant getekend kan worden, is dus van tevoren niet precies in te schatten. Daarom worden de kosten voor mediation bij Van der Laan notariaat & mediation berekend op basis van een vast uurtarief. Het is gebruikelijk dat partijen de kosten samen delen, maar natuurlijk mag u hierover andere afspraken maken met elkaar.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De kosten zouden nooit bepalend moeten zijn om al dan niet een mediator in te schakelen. Daarom is er een subsidieregeling als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Deze subsidie wordt echter alleen toegekend via mediators die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen en daarvoor zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Om teleurstellingen te voorkomen, willen we benadrukken dat Van der Laan geen gesubsidieerde rechtsbijstand verleent.

Meer informatie over de subsidieregeling.