Als twee mensen trouwen, vallen hun twee vermogens automatisch samen. Dit heet 'trouwen in gemeenschap van goederen'. Het betekent dat alle bezittingen en alle schulden van iedere partner afzonderlijk van hen beiden worden. Ook erfenissen of schenkingen vallen in deze gemeenschap van goederen. Ook voor een geregistreerd partnerschap geldt volgens de wet de gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Gaat u trouwen, maar wilt u afwijken van deze gemeenschap van goederen? Dan kunt u bij Van der Laan notariaat een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden afsluiten. U bepaalt dan zelf of het vermogen helemaal of gedeeltelijk gescheiden wordt. De notaris zorgt ervoor dat deze voorwaarden ingeschreven worden in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank.

Wanneer huwelijkse voorwaarden?

Als een van de partners een eigen zaak heeft, kan men het vermogen van deze zaak buiten de gemeenschap van goederen houden door het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. Als het slecht gaat met de zaak, kunnen schuldeisers niet aan het privévermogen komen. Dit kan een reden zijn om huwelijkse voorwaarden af te sluiten.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opheffen?

Als het juist goed is gegaan met het bedrijf en de huwelijkspartners op leeftijd zijn gekomen, kan het verstandig zijn om de huwelijkse voorwaarden op te laten heffen en de gemeenschap van goederen te laten regelen door de notaris. Als de ene echtgenoot, bijvoorbeeld de man, die het vermogen in de zaak heeft opgebouwd komt te overlijden, dan erven zijn vrouw en de kinderen het hele opgebouwde vermogen dat tot dan toe alleen bij de man lag. Dit bedrag zal dan aanzienlijk hoger zijn dan wanneer er een gemeenschap van goederen had bestaan en het vermogen al verdeeld was over de huwelijkspartners. Het opheffen van de huwelijksvoorwaarden kan in dit voorbeeld een aanzienlijke besparing van erfbelasting opleveren.

Geregistreerd partnerschap

Door partnerschapsvoorwaarden op te maken, kunt u afwijken van de wet. Geregistreerde partners zijn ook elkaars wettelijke erfgenaam.