Sluiten

De notaris uw gesprekspartner

De notaris is vaak betrokken bij belangrijke beslissingen in uw leven, privé en zakelijk. Soms door alleen maar gemaakte afspraken vast te leggen in een formeel document, zoals bij de aankoop van een woning of de oprichting van een eenvoudige BV.

Op andere momenten zijn de juridische en fiscale gevolgen van een beslissing minder overzichtelijk. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament, huwelijkse voorwaarden of het oprichten van een maatwerk BV. Dan is het fijn om een gesprekspartner te hebben met juridische kennis en oprechte interesse in uw verhaal. Een notaris die samen met u zoekt naar de best passende oplossing.

Van der Laan in Oldebroek begeleidt en adviseert u dan graag bij het inventariseren van de uitgangspunten, wensen en afspraken. Zo maken we de mogelijkheden voor u inzichtelijk en leggen de gekozen weg vast. Daarbij bewaken we de randvoorwaarden zorgvuldig en zorgen we voor de juiste juridische formulering.

Dat geeft rechtszekerheid.

COVIDBELEID

  1. Van der Laan notariaat houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
  2. Bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op corona verzoeken wij u niet naar ons kantoor te komen en contact op te nemen met uw dossierbehandelaar op ons kantoor. Er zal dan samen met u naar een oplossing worden gezocht.
  3. Besprekingen en aktepasseringen gaan door en wij zullen alles in het werk stellen om u van dienst te kunnen blijven.
  4. Vanwege de toename van het aantal besmettingen gaan wij met zo weinig mogelijk mensen om de tafel. Wij verzoeken u daarom geen mensen mee te nemen die geen handtekening hoeven te zetten. Voorts zal bij een overdracht alleen de koper aan tafel worden uitgenodigd. Dit heeft er mee te maken dat een koper geen onderhandse volmacht aan ons kan geven voor een hypotheekakte. Aan de verkoper zal een volmacht worden gezonden, met het verzoek deze te ondertekenen. Wij verzoeken de verkoper de instructie bij de volmacht te volgen.
  5. Indien u een bespreking via de digitale weg wilt voeren, kan dat geregeld worden. Dat geldt ook voor de ondertekening van een volmacht via bijvoorbeeld teams.
  6. Van ons inloopspreekuur op donderdag kunt u alleen op afspraak gebruik maken. Neemt u gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft over onderwerpen op notarieel gebied. Dan maken wij graag een afspraak met u.

Familiezaken
wil je natuurlijk
goed regelen

Aandacht
voor onroerende zaken

Wij denken
mee met de ondernemer

Blijf op de hoogte van Van der Laan

Inschrijven