Sluiten

Het kopen van een huis is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Van der Laan notariaat helpt u graag bij de verschillende stappen in het traject.

Stap 1: Koopovereenkomst

Bij een koopovereenkomst bereiken u en de verkoper mondeling overeenstemming over de prijs van het huis en andere voorwaarden. Deze afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Hiervoor wordt een koopovereenkomst opgesteld die door u en de verkoper wordt ondertekend. Vaak wordt de koopakte opgesteld door de makelaar, maar de notaris kan dit ook voor u doen. Na ontvangst van de koopakte heeft u als particuliere koper van een woonhuis of appartement nog drie dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u, zonder opgaaf van redenen, afzien van de koop.

Stap 2: Inschrijving koopovereenkomst

Nadat de termijn van drie dagen bedenktijd voorbij is, kan de koopakte worden ingeschreven bij het kadaster. Wanneer de notaris de koopovereenkomst heeft opgesteld en mede-ondertekend heeft, kan de koopakte direct (ook in de bedenktijd) worden ingeschreven.

De inschrijving in het kadaster beschermt u als koper:

  • De verkoper kan de woning niet meer aan een derde verkopen.
  • Er kan geen beslaglegging op het aangekochte onroerende goed plaatsvinden.
  • Faillissement van de verkoper heeft geen invloed meer op uw aankoop.
  • Een bezwaring met zakelijke lasten (bijvoorbeeld een hypotheek) heeft geen invloed meer op uw aankoop.
  • Het doorkruist de voorkeur die de gemeente kan plaatsen op het door u aangekochte onroerende goed.

De levering moet wel binnen een halfjaar na de inschrijving in het kadaster plaatsvinden. Hierna vervalt uw wettelijke bescherming.

Stap 3: Levering

Ten slotte moet de woning aan u worden overgedragen door het opmaken van een notariële akte van levering. U wordt pas ‘echt’ eigenaar van de woning als deze akte is ingeschreven bij het kadaster.

De notaris draagt bij de overdracht ook zorg voor de afwikkeling van het financiële deel van de transactie. De koper (en/of zijn bank) dient het verschuldigde bedrag tijdig naar de rekening van de notaris over te maken. Pas als het geld bij de notaris op de rekening staat, wordt de leveringsakte getekend. Vervolgens krijgt de verkoper de koopsom pas als het zeker is dat hij aan de verplichting tot leveren heeft voldaan. Dit zal meestal twee werkdagen na het passeren van de akte zijn. De notaris zorgt er dus voor dat de verkooptransactie naar behoren verloopt: de koper heeft zekerheid over zijn aankoop en de verkoper kan er zeker van zijn dat hij de koopsom ontvangt.

Meer informatie over het kopen van een huis

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het kopen van een huis en over de rol van de notaris? Van der Laan notariaat adviseert u hier graag over. Maak vrijblijvend een afspraak of kom eens langs tijdens ons gratis en vrijblijvend inloopspreekuur in Oldebroek. En u bent natuurlijk ook van harte welkom als u in bijvoorbeeld Elburg, Doornspijk, ’t Harde, Epe, Hattem, Heerde, Kampen, Wezep of Zwolle woont.

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte van Van der Laan Notariaat

Inschrijven