Sluiten

Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Gewoonlijk laat de bouwer het juridische deel van het gehele project door één notaris behandelen. Deze projectnotaris zal alle leveringen doen voor het hele project. De kosten hiervoor betaalt de aannemer of projectontwikkelaar. U hoeft alleen nog maar de notariskosten voor uw hypotheekakte te betalen. Als koper van een huis uit een bouwcomplex mag u ook uw eigen notaris inschakelen, maar de kosten zijn dan voor uw rekening.

De notaris kan koper en verkoper ook informeren over de bijzonderheden van de modelovereenkomst en de (financiële) zekerheid bij toepassing van de algemene voorwaarden. Ook bij de koop-aannemingsovereenkomst geldt dat de particuliere koper drie dagen bedenktijd heeft waarbinnen hij de overeenkomst kan ontbinden.

Geld in depot storten

Een particuliere koper kan niet worden verplicht meer dan 10% van de koop-/aanneemsom bij de notaris in depot te storten ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen. Verder heeft de koper het recht om 5% van de aanneemsom van de laatste termijn in te houden en in depot te storten bij de notaris in verband met eventuele gebreken. Het in depot storten houdt in dat het geld op de rekening van de notaris staat, waarbij de notaris de bewaarder is van het geld. De notaris heeft hierover een zwaarwegende zorgplicht te vervullen. De notaris zal het depot uiteindelijk uitkeren aan de rechthebbende op het geld. Er moet dan zijn voldaan aan de voorwaarden die uitkering mogelijk maken.

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte van Van der Laan Notariaat

Inschrijven