Sluiten

“Kump det older kump de kolder.”

Een medische mythe? Inderdaad, de leeftijd is niet de oorzaak van de gebreken. Ook tips om fit en gezond te blijven, ga ik u niet geven. Wel vertel ik u graag dat u iets vast kunt leggen voor het geval u door ‘gebreken’ wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam geraakt.

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen kunt nemen?

  • Is er iemand die dat voor u kan doen?
  • Mag uw huis verkocht worden?
  • Wie mag er over uw bankrekening beschikken?
  • Wilt u dat er schenkingen worden gedaan?
  • Wie zorgt er voor de continuïteit van de onderneming?
  • Wie moet als bestuurder van de onderneming optreden?
  • En zijn de naasten van die aanwijzing en wensen op de hoogte?

In een levenstestament kunt u een levensexecuteur (gevolmachtigde) aanwijzen, hem aanwijzingen geven en uw wensen vastleggen. Ook kunt u een toezichthouder op de levensexecuteur aanwijzen. Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte. U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. Er bestaat sinds 2011 ook een centraal levenstestamentenregister (CLTR). Naasten kunnen zich tot de notaris wenden om bij dit register te informeren of er een levenstestament is opgemaakt.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden bij het opstellen van een levenstestament.

(deze column is geplaatst in Veluweland in augustus 2011)