Sluiten

Kan ik met mijn oude langstlevende testament of zonder testament de toekomst in?

In het verleden werden veel langstlevende testamenten gemaakt. De kinderen werden (mede)erfgenaam en de langstlevende ouder werd bijvoorbeeld vruchtgebruiker van de nalatenschap. De langstlevende blijft dan afhankelijk van de kinderen.

In 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd en daarmee een verbetering van de positie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen, zelfs wanneer er geen testament wordt gemaakt. Deze regeling geldt echter niet wanneer u een oud testament heeft. Ook indien u geen testament heeft, blijkt de nieuwe regeling niet altijd voldoende te zijn voor uw persoonlijke situatie. Zowel bij oude testamenten als bij het nieuwe erfrecht valt er nog al eens roet in het eten: de erfbelasting. In 2010 is namelijk de nieuwe successiewet van kracht geworden met daarin o.a. een verhoging van de erfbelasting voor kinderen.

Rekenvoorbeeld:

U bent getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft twee kinderen. U heeft een gezamenlijk vermogen van € 420.000. Uw nalatenschap is de helft, dus € 210.000. Uw kinderen erven naast de langstlevende elk € 70.000. De erfbelasting bedraagt dan ongeveer € 5.000 per kind, in totaal € 10.000 (het exact verschuldigde bedrag hangt af van uw leeftijd en de rente). De langstlevende ouder moet de erfbelasting voorschieten. Als al uw geld in uw huis zit, dan moet u naar de bank om geld te lenen voor de betaling van de erfbelasting.

U kunt het betalen van erfbelasting na het overlijden van de eerste ouder voorkomen door een tweetrapstestament te maken. De eerste trap is de langstlevende, de tweede uw kinderen. De kinderen verkrijgen pas na het overlijden van de langstlevende. De langstlevende betaalt geen erfbelasting (vrijstelling € 600.000). U bespaart aldus € 10.000. Daar kunt u de kas van Sinterklaas flink mee vullen!

(deze column is geplaatst in Veluweland in november 2011)